PAG-AALAGA NG TILAPIA

Friday, September 01, 2006

nature check : mga pagkain ng isda

ang mga sumusunod na litrato ang mga posibleng pakain sa isdang tilapya. ang paghahanda nito ay isusulat ko sa mga susunod pang artikulo.
CP-crude protein content of dry matter
FCR-Feed conversion ratio, ang dami ng kailangan upang makapagpalaki ng 1 kg. tilapya

Commonly used aquatic plants (CP 15-35%, FCR 20-100)

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
duckweed

Photobucket - Video and Image Hosting
giant duckweed

Photobucket - Video and Image Hosting
giant duckweed

Photobucket - Video and Image Hosting
tape grass

Photobucket - Video and Image Hosting
sea tape grass

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
alligator weed

Photobucket - Video and Image Hosting
water hyacinth/ kangkong


Photobucket - Video and Image Hosting
water lettuce

Photobucket - Video and Image Hosting

water lettuce

Photobucket - Video and Image Hosting
hydrilla

Photobucket - Video and Image Hosting
reed-mace

Commonly used terrestrial plants (CP 10-30%, FCR 20-50)Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
water spinach

Photobucket - Video and Image Hosting
alfalfa

Photobucket - Video and Image Hosting
barnyard grass

Photobucket - Video and Image Hosting
barnyardgrass

Photobucket - Video and Image Hosting
canna leaves

Photobucket - Video and Image Hosting
elephant grass

Photobucket - Video and Image Hosting
lalang

Photobucket - Video and Image Hosting
ryegrass

Photobucket - Video and Image Hosting
ryegrass

Photobucket - Video and Image Hosting
red clover

Photobucket - Video and Image Hosting
star grass

Photobucket - Video and Image Hosting
white clover

Mga wala sa pictures na pangkaraniwang makikita: pumpkin vines(talbos ng kalabasa,tangkay ng kalabasa); fresh rice straw,cassave leaves and tubers,(tangkay at dahon ng kamoteng kahoy); bean stalk and leaves(dahon at tangkay ng sitaw); leaves of fruit trees:papaya at banana; vegetables, leaves and stems of leguminous plants, gourds, melons.

Photobucket - Video and Image Hosting

B. Aquatic animals and terrestrial-based live feeds (CP 40-85%, FCR 10-80)

Aquatic animal feeds and terrestrial-based live feeds are considered to be nutritionally complete. Terrestrial-based live feeds such as earthworms and maggots can be produced on-farm using various organic wastes. Some examples are:

· mollusks such as snails and clams;

· insects such as silkworm larvae (Bombyx mori), soldier fly larvae (Hermetia illucens) and termites (Reticulo termes santonesis and Zootermopsia nevadensis);

· small crustaceans such as wild small shrimp; and

· earthworms and maggot

1 Comments:

  • Pwede pong mgtanung tga general santos city po ako .may swimming pool po kami flowing po gamit namin gusto kopo sana lagyan ng tilapia lalaki p.o. ba sila ng maayos anu po gagawin ko para maging maayos ang papalaki ng tilapia may in and out po ang pool.

    By Blogger Erwin Manansala, at 10:12 PM  

Post a Comment

<< Home